Archive for the ‘BIGNONIACEAE’ Category

ดอกาสะลองคำ

ดอกาสะลองคำ

ชื่อ สามัญ Tree Jasmine ชื่อวิทยาศาสตร์ Radermachera ignea (Kurz) Steenis วงศ์ BIGNONIACEAE ชื่ออื่น กากี (สุราษฎร์ธานี), กาซะลองคำ (เชียงราย), แคะเป๊าะ สำเภาหลามต้น (ลำปาง), จางจืด (เชียงใหม่), สะเภา อ้อยช้าง (ภาคเหนือ) ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ สูง 6–20 เมตร ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ออกตรงข้ามกัน แผ่นใบรูปรีแกมรูปหอก ปลายใบแหลมเป็นติ่ง โคนใบสอบแหลม ออกดอกเป็นกระจุกตามกิ่งและลำต้น สีเหลืองอมส้ม หรือสีส้ม กลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็นแฉกสั้นๆ 5 แฉก ผลเป็นฝัก เมื่อแก่แตกเป็นสองซีกเมล็ดมีปีก ขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ปักชำกิ่ง และแยกหน่อ สภาพที่เหมาะสม ดินร่วนปนทราย ถิ่นกำเนิด ขึ้นตามธรรมชาติบนเทือกเขาหินปูนที่ค่อนข้างชื้นทางภาคเหนือ

ดอกพวงแสดต้น

ชื่อ วิทยาศาสตร์ : Tecoma capensis (Thunb) Lindl. ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE ชื่อสามัญ : Cape Honey Suckle , Kaffir Honeysuckle ชื่ออื่นๆ พวงแสดต้น, หงอนนกยูง ลักษณะทั่วไป

ต้น : ไม้พุ่มสูง 1-2 เมตร ลำต้นและกิ่งก้านเปราะ หักง่าย กิ่งอ่อนมักจะโน้มลง ทำให้เป็นพุ่มเตี้ย กิ่งก้านทอดยาว ใบ : ใบประกอบแบบขนนก ออกตรงข้ามใบย่อยมี 5 – 9 ใบ รูปไข่หรือรูปรี กว้าง 2 – 3 เซนติเมตร ยาว 3 – 5 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ขอบใบจัก ดอก : ดอกช่อออกที่ปลายกิ่ง มีดอกย่อนจำนวน 10 – 30 ดอก สีส้มแดงหรือเหลือง โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ และโค้งงอลง เกสรตัวผู้มี 4 อัน โผล่พ้นกลีบดอกดอกออกตลอดปี ผล : เป็นฝักกว้าง 1 เซนติเมตร ยาว 2 – 6 เซนติเมตร เมื่อแก่แตกได้ การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ดตอนกิ่งปักชำ

แทงบอล เสื้อผ้าแฟชั่น