ดอกอินทนิล

ดอกอินทนิล

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lagerstroemia macrocarpa Wall.

ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE

ชื่อสามัญ : Queen’s flower, Queen’s crape myrtle

ชื่ออื่นๆ จ่อล่อ, จะล่อหูกวาง บางงอ บะซะ บาเอ อินทนิล

ลักษณะทั่วไป

เป็น ไม้ยืนต้นสูง 10–15 เมตร ลำต้นเปลาตรง เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ผิวเปลือกนอกสีเทา ใบเป็นใบเดี่ยว รูปรีหรือรูปไข่แกมขอบขนาน ปลายใบมน ดอก : ดอกย่อยขนาดใหญ่ กลีบดอกสีชมพู สีม่วงแกมชมพู หรือสีม่วง ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน ผลเป็นผลแห้ง มีขนาดใหญ่ ขยายพันธุ์:โดยการเพาะเมล็ด ถิ่นกำเนิด: ที่ราบลุ่มริมน้ำ ป่าเบญจพรรณชื้นและป่าดิบทั่วไป

แทงบอล เสื้อผ้าแฟชั่น