ดอกขิงม่วง

ดอกขิงม่วง

ชื่อวิทยาศาสตร์ Dichorisandra thyrsiflora

ชื่อสามัญ Blue Ginger

วงศ์ Commelinaceae

ถิ่นกำเนิด บราซิล

ลักษณะทั่วไป

ลำ ต้นตั้งตรง สูงถึง 2 เมตร ใบ ใบออกสลับเป็น 2 แถว รูปใบหอกแกมรูปรี ปลายแหลม กว้าง 6-8 เซนติเมตร ยาว 20-30 เซนติเมตร ผิวเกลี้ยง สีเขียวเข้มเป็นมัน ดอก ช่อดอกออกที่ยอด เป็นช่อตั้งทรงกระบอก ยาวประมาณ 20 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง 3 กลีบ สีม่วงมีเส้นใบสีม่วงดำ กลีบดอก 3 กลีบ สีม่วงโคนกลีบสีขาว ขยายพันธุ์ ตอน ปักชำ สภาวะเหมาะสม – แสงแดดช่วงเช้า ร่มรำไร – ชื้นแต่ไม่ท่วมขัง

แทงบอล เสื้อผ้าแฟชั่น